Swarovski Rivoli ~ 12mm

15 products

FREE UK Shipping on all orders over £35

FREE International shipping on all orders over £100

  15 products
  Sold Out
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Amethyst
  $2.00
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Crystal AB
  $2.00
  Sold Out
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Emerald
  $2.00
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Olivine
  $2.00
  Sold Out
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Fuchsia
  $2.00
  Sold Out
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Peridot
  $2.00
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Light Siam
  $2.00
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Rose
  $2.00
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Crystal Lemon
  $2.00
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Crystal
  $2.00
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Topaz
  $2.00
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Siam
  $2.00
  Sold Out
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Crystal Paradise Shine
  $2.00
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Jet
  $2.00
  Swarovski Crystal Round Rivoli Stone ~ 12mm ~ Crystal Golden Shadow
  $2.00